Een borstverkleining kan om verschillende redenen worden uitgevoerd. Daar waar esthetische wensen hier vaak aan ten grondslag liggen, kan het ook zijn dat fysieke klachten leiden tot de overweging om een borstverkleining te ondergaan. Vrouwen met grote, zware borsten hebben vaak last van rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen en huidirritatie. Een borstverkleining kan in deze gevallen een oplossing bieden. In het menu hieronder vindt u meer informatie over borstverkleining. Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden of een persoonlijk en professioneel advies wenst, neem dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Consult

Het eerste consult is zeer belangrijk bij het ondergaan van een borstverkleining, daar dit een zeer veelomvattende ingreep is. Dr. Fantozzi zal uw esthetische wensen uitgebreid bespreken, waarna hij u kan adviseren welke behandelmethode hier het best op aan zal sluiten om tot het voor u gewenste resultaat te komen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de borsten volledig volgroeid zijn. Tijdens dit consult zal worden bekeken in welke mate er borstweefsel verwijderd zal worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van unieke antropometrische technieken, welke door dr. Fantozzi worden toegepast op het gebied van plastische chirurgie om de ideale verhoudingen wetenschappelijk te kunnen meten. Deze techniek beslaat het meten van de afstand tussen de borsten en andere gedeeltes van het lichaam, waarmee een perfecte harmonie kan worden gecreëerd. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de resultaten welke u kunt verwachten, mogelijke downtime en tijdelijke restricties naar aanleiding van de ingreep. Op deze manier weet u vooraf precies waar u aan toe bent. U kunt er zeker van zijn dat u een eerlijk en professioneel advies ontvangt tijdens dit consult.

Behandeling

Tijdens de behandeling zal overtollig huid- en borstweefsel zorgvuldig worden verwijderd. Hierbij wordt mogelijk direct ook de tepel opnieuw gevormd en gepositioneerd. Daar de ingreep de vorm van de borst zal veranderen, wordt deze mogelijk direct met een borstlift gecombineerd om de resultaten te bevorderen. Er zijn verschillende methodes welke kunnen worden toegepast voor een borstverkleining. De laatste jaren zijn er nieuwe behandelingstechnieken ontwikkeld waarmee om de operatie minder ingrijpend te maken, hiermee wordt de zichtbaarheid van littekens tot een minimum beperkt en verloopt tevens het herstel naar aanleiding van de operatie voorspoediger. Hoewel er verschillende factoren zijn die de vorm van de borsten kunnen beïnvloeden naar aanleiding van de ingreep - zoals bijvoorbeeld grote schommelingen in gewicht, zwaartekracht en hormoonschommelingen – kunt u een permanent effect verwachten van uw borst verkleinende operatie. Ongeacht de omvang van de ingreep, u kunt ervan verzekerd zijn dat dr. Fantozzi en zijn kundige team geen concessies doen met betrekking tot de kwaliteit en de veiligheid van de behandeling. De ingreep zal worden uitgevoerd onder lichte narcose en neemt ongeveer twee uur in beslag.

Na de behandeling

Tijdens het eerste consult zal dr. Fantozzi u informeren over de verwachte downtime en eventuele tijdelijke beperkingen en het nabehandelingstraject na een borstverkleining. Tijdens dit consult zult u tevens worden ingelicht over de voorbereidingen welke u kunt treffen voorafgaand aan de behandeling, denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een goede sportbeha, medicijngebruik en hulp in het huishouden voor de eerste periode na de behandeling. Om de kwaliteit en resultaten te kunnen waarborgen zal er tevens een afspraak worden gepland voor een controle. Indien gewenst zal Clinic Fantozzi tevens een individueel nabehandelingstraject voor u ontwikkelen, om zo de resultaten nog verder te bevorderen.

Totaalpakketten voor onze Internationale Cliënten

Clinic Fantozzi heeft een aantal speerpunten waaronder het aanbieden van een optimale service. Hieronder vallen ook de totaalpakketten welke wij aan onze internationale cliënten aanbieden. Middels deze pakketten zullen wij de gehele reis voor u organiseren. Wij vinden het hierbij van dermate groot belang dat het u aan niets ontbreekt en u zo ontspannen mogelijk de operatie ondergaat. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle services welke zijn opgenomen in onze totaalpakketten. Indien u meer informatie of een persoonlijk en professioneel advies wenst, neem dan contact met ons op.

Voor en na foto's